Markalar için Müşteri Hizmetleri Neden Önemli?

1- İyi bir müşteri hizmeti sunmak şirketinizin kârını artırır

2. Müşterilerinizin geri bildirimlerini her zaman öncelik verin

  • Ürünü veya hizmeti nasıl kullandıklarını,
  • Ürün veya hizmet hakkında sevmedikleri, olumsuz şeyleri,
  • Yaşadıkları sorunlu noktaları,
  • Müşterilerin görmek istedikleri iyileştirmeler ile ilgili doğrudan geri bildirim alabilirler.

3. İyi müşteri hizmeti = Daha fazla müşteri tavsiyesi

4. İyi bir müşteri hizmeti sunmak, şirketinizin itibarını artırır.

--

--

Müşteri ve takım etkileşimine yepyeni bir yaklaşım! #Freshworks #Asana

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Omtera

Müşteri ve takım etkileşimine yepyeni bir yaklaşım! #Freshworks #Asana